Mecénás felsőoktatási ösztöndíj - 2012/1

A TISZAÚJVÁROSI MECÉNÁS KÖZALAPÍTVÁNY pályázatot hirdet a 2011/2012-es tanév második félévére A TISZAÚJVÁROSI ÁLLANDÓ LAKÓ HELLYEL RENDELKEZŐ FŐISKOLAI, EGYETEMI HALLGATÓK TANULÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRA
Pályázati célok:
Egyetemi, főiskolai és PhD hallgatók számára a 2011/2012-es tanév második félévére tanulmányi ösztöndíj biztosítása a pályázati feltételekben közölt tanulmányi eredménytől függően.
Pályázati feltételek:
- tiszaújvárosi állandó lakóhely,
- első diploma megszerzésére irányuló alapképzésben (BA, BSc), vagy mesterképzésben (MA,MSc), vagy doktori képzésben, vagy osztatlan képzésben résztvevő állami, vagy államilag elismert nappali rendszerű egyetemi, főiskolai, illetve 6 féléves alapképzésben való részvétel,
- a hallgató legalább 4,2-es tanulmányi átlagot ért el az előző félévben.

A pályázat beadási határideje :
2012. május 14.
Helye:
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Iroda
Kötelezően beadandó mellékletek:
• pályázati adatlap (beszerezhető: Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Iroda, vagy letölthető innen,
• a főiskola, egyetem által kiállított, hivatalosan lezárt előző félév végi index másolata és a hallgatói jogviszonyról szóló igazolás.

A pályázókat a kuratórium írásban értesíti döntéséről, a támogatás mértékéről és módjáról.

Pályázati felhívás - MECÉNÁS Közalapítvány - 2011/1

A TISZAÚJVÁROSI MECÉNÁS KÖZALAPÍTVÁNY pályázatot hirdet a 2011/2012-es tanév első félévére a TISZAÚJVÁROSI ÁLLANDÓ LAKÓ HELLYEL RENDELKEZŐ FŐISKOLAI, EGYETEMI HALLGATÓK TANULÁSÁNAK TÁMOGATÁ SÁRA
Pályázati célok:
Egyetemi, főiskolai és PhD hallgatók számára a 2011/2012-es tanév első félévre tanulmányi ösztöndíj biztosítása a pályázati feltételekben közölt tanulmányi eredménytől függően.
Pályázati feltételek:
- tiszaújvárosi állandó lakóhely,
- első diploma megszerzésére irányuló állami, vagy államilag elismert nappali rendszerű egyetemi, főiskolai, illetve 6 féléves alapképzésben való részvétel,
- alapképzésben (BA, BSc), mesterképzésben (MA, MSc), doktori képzésben (PhD) résztvevő nappali tagozatos hallgató,
- a hallgató legalább 4,2-es tanulmányi átlagot ért el az előző félévben.
Pályázat beadási határideje és helye:
Határideje: 2011. november 14. (hétfő)
Helye: Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Iroda
Kötelezően beadandó mellékletek:
• pályázati adatlap (beszerezhető: Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Iroda, vagy letölthető innen.),
• a főiskola, egyetem által kiállított, hivatalosan lezárt előző félév végi index másolata és a hallgatói jogviszonyról szóló igazolás.
A pályázókat a kuratórium írásban értesíti döntéséről, a támogatás mértékéről és módjáról.

Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány kuratóriuma

Pályázati felhívás - Mecénás - 2011/1

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a TISZAÚJVÁROSI MECÉNÁS KÖZALAPÍTVÁNY pályázatot hirdet a 2010/2011-es tanév második félévére A TISZAÚJVÁROSI FIATALOK TOVÁBBTANULÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRA

Pályázati célok:

Egyetemi, főiskolai és PhD hallgatók számára a 2010/2011-es tanév második félévre tanulmányi ösztöndíj biztosítása a pályázati feltételekben közölt tanulmányi eredménytől függően.

Pályázati feltételek:

- tiszaújvárosi állandó lakóhely,

- első diploma megszerzésére irányuló állami, vagy államilag elismert nappali rendszerű egyetemi, főiskolai, illetve 6 féléves alapképzésben való részvétel,

- alapképzésben (BA, BSc), mesterképzésben (MA, MSc), doktori képzésben (PhD) résztvevő nappali tagozatos hallgató,

- a hallgató legalább 4,2-es tanulmányi átlagot ért el az előző félévben.

Pályázat beadási határideje és helye:

Határideje: 2011. április 22.

Helye: Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Iroda

Kötelezően beadandó mellékletek:

  • pályázati adatlap (beszerezhető: Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Iroda, vagy letölthető innen),
  • a főiskola, egyetem által kiállított, hivatalosan lezárt előző félév végi index másolata és a hallgatói jogviszonyról szóló igazolás.

A pályázókat a kuratórium írásban értesíti döntéséről, a támogatás mértékéről és módjáról.

a Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány kuratóriuma