H-3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. | E-mail cím: mecenas@tujvaros.hu | 49/ 548 -000

Pályázatok

Pályázati felhívás - MECÉNÁS Közalapítvány - 2011/1

A TISZAÚJVÁROSI MECÉNÁS KÖZALAPÍTVÁNY pályázatot hirdet a 2011/2012-es tanév első félévére a TISZAÚJVÁROSI ÁLLANDÓ LAKÓ HELLYEL RENDELKEZŐ FŐISKOLAI, EGYETEMI HALLGATÓK TANULÁSÁNAK TÁMOGATÁ SÁRA
Pályázati célok:
Egyetemi, főiskolai és PhD hallgatók számára a 2011/2012-es tanév első félévre tanulmányi ösztöndíj biztosítása a pályázati feltételekben közölt tanulmányi eredménytől függően.
Pályázati feltételek:
- tiszaújvárosi állandó lakóhely,
- első diploma megszerzésére irányuló állami, vagy államilag elismert nappali rendszerű egyetemi, főiskolai, illetve 6 féléves alapképzésben való részvétel,
- alapképzésben (BA, BSc), mesterképzésben (MA, MSc), doktori képzésben (PhD) résztvevő nappali tagozatos hallgató,
- a hallgató legalább 4,2-es tanulmányi átlagot ért el az előző félévben.
Pályázat beadási határideje és helye:
Határideje: 2011. november 14. (hétfő)
Helye: Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Iroda
Kötelezően beadandó mellékletek:
• pályázati adatlap (beszerezhető: Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Iroda, vagy letölthető innen.),
• a főiskola, egyetem által kiállított, hivatalosan lezárt előző félév végi index másolata és a hallgatói jogviszonyról szóló igazolás.
A pályázókat a kuratórium írásban értesíti döntéséről, a támogatás mértékéről és módjáról.

Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány kuratóriuma

Köszöntő

 Köszöntöm Önt alapítványunk web oldalán

Makrai Marianna

elnök

tiszalink

Adó 1%

Amennyiben lehetősége van rá, és szeretné felajánlani a
Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítványnak
a személyi jövedelemadója 1 %-át,
úgy az erre vonatkozó rendelkező nyilatkozatot szükséges kitöltenie.

Adószám: 18412262-1-05

Köszönjük, hogy megtisztel Bennünket felajánlásával!