Pályázati felhívás - Mecénás - 2011/1

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a TISZAÚJVÁROSI MECÉNÁS KÖZALAPÍTVÁNY pályázatot hirdet a 2010/2011-es tanév második félévére A TISZAÚJVÁROSI FIATALOK TOVÁBBTANULÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRA

Pályázati célok:

Egyetemi, főiskolai és PhD hallgatók számára a 2010/2011-es tanév második félévre tanulmányi ösztöndíj biztosítása a pályázati feltételekben közölt tanulmányi eredménytől függően.

Pályázati feltételek:

- tiszaújvárosi állandó lakóhely,

- első diploma megszerzésére irányuló állami, vagy államilag elismert nappali rendszerű egyetemi, főiskolai, illetve 6 féléves alapképzésben való részvétel,

- alapképzésben (BA, BSc), mesterképzésben (MA, MSc), doktori képzésben (PhD) résztvevő nappali tagozatos hallgató,

- a hallgató legalább 4,2-es tanulmányi átlagot ért el az előző félévben.

Pályázat beadási határideje és helye:

Határideje: 2011. április 22.

Helye: Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Iroda

Kötelezően beadandó mellékletek:

  • pályázati adatlap (beszerezhető: Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Iroda, vagy letölthető innen),
  • a főiskola, egyetem által kiállított, hivatalosan lezárt előző félév végi index másolata és a hallgatói jogviszonyról szóló igazolás.

A pályázókat a kuratórium írásban értesíti döntéséről, a támogatás mértékéről és módjáról.

a Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány kuratóriuma