Mecénás felsőoktatási ösztöndíj - 2012/1

A TISZAÚJVÁROSI MECÉNÁS KÖZALAPÍTVÁNY pályázatot hirdet a 2011/2012-es tanév második félévére A TISZAÚJVÁROSI ÁLLANDÓ LAKÓ HELLYEL RENDELKEZŐ FŐISKOLAI, EGYETEMI HALLGATÓK TANULÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRA
Pályázati célok:
Egyetemi, főiskolai és PhD hallgatók számára a 2011/2012-es tanév második félévére tanulmányi ösztöndíj biztosítása a pályázati feltételekben közölt tanulmányi eredménytől függően.
Pályázati feltételek:
- tiszaújvárosi állandó lakóhely,
- első diploma megszerzésére irányuló alapképzésben (BA, BSc), vagy mesterképzésben (MA,MSc), vagy doktori képzésben, vagy osztatlan képzésben résztvevő állami, vagy államilag elismert nappali rendszerű egyetemi, főiskolai, illetve 6 féléves alapképzésben való részvétel,
- a hallgató legalább 4,2-es tanulmányi átlagot ért el az előző félévben.

A pályázat beadási határideje :
2012. május 14.
Helye:
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Iroda
Kötelezően beadandó mellékletek:
• pályázati adatlap (beszerezhető: Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Iroda, vagy letölthető innen,
• a főiskola, egyetem által kiállított, hivatalosan lezárt előző félév végi index másolata és a hallgatói jogviszonyról szóló igazolás.

A pályázókat a kuratórium írásban értesíti döntéséről, a támogatás mértékéről és módjáról.