PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - Tiszaújvárosi MECÉNÁS Közalapítvány - 2012/2

a TISZAÚJVÁROSI MECÉNÁS KÖZALAPÍTVÁNY pályázatot hirdet a 2012/2013-as tanév első félévére A TISZAÚJVÁROSI állandó lakóhellyel rendelkező főiskolai, egyetemi hallgatók TANULÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRA

Pályázati célok:

Egyetemi, főiskolai és PhD hallgatók számára a 2012/2013-as tanév első félévre tanulmányi ösztöndíj biztosítása a pályázati feltételekben közölt tanulmányi eredménytől függően.

Pályázati feltételek:

  • tiszaújvárosi állandó lakóhely,
  • első diploma megszerzésére irányuló alapképzésben (BA, BSc), vagy mesterképzésben (MA, MSc), vagy doktori képzésben, vagy osztatlan képzésben résztvevő állami, vagy államilag elismert nappali rendszerű egyetemi, főiskolai, illetve 6 féléves alapképzésben való részvétel,
  • a hallgató legalább 4,2-es átlagot ért el az előző félévben, melyet a felsőoktatási intézmény hivatalosan igazolt. 

Pályázat beadási határideje és helye:
Határideje: 2012. november 19.
Helye: Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Iroda

Kötelezően beadandó mellékletek:

  • pályázati adatlap (beszerezhető: Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Iroda, vagy letölthető a www.varoshaza.tiszaujvaros.hu weboldal pályázatok menüpontjából),
  • a főiskola, egyetem által kiállított, hivatalosan lezárt előző félév végi index másolata és a hallgatói jogviszonyról szóló igazolás.

A pályázókat a kuratórium írásban értesíti döntéséről, a támogatás mértékéről és módjáról.

a Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány kuratóriuma

Pályázati adatlap letölthető innen.