Mecénás felsőoktatási ösztöndíj - 2013

A TISZAÚJVÁROSI MECÉNÁS KÖZALAPÍTVÁNY pályázatot hirdet a 2013/2014-es tanév első félévére A TISZAÚJVÁROSI ÁLLANDÓ LAKÓHELLYEL RENDELKEZŐ FŐISKOLAI, EGYETEMI HALLGATÓK TANULÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRA.
Pályázati célok:
Egyetemi, főiskolai és PhD hallgatók számára a 2013/2014-es tanév első félévére tanulmányi ösztöndíj biztosítása a pályázati feltételekben közölt tanulmányi eredménytől függően.
Pályázati feltételek:

  • tiszaújvárosi állandó lakóhely,
  • első diploma megszerzésére irányuló alapképzésben (BA, BSc), vagy mesterképzésben (MA,MSc), vagy doktori képzésben, vagy osztatlan képzésben résztvevő állami, vagy államilag elismert nappali rendszerű egyetemi, főiskolai, illetve 6 féléves alapképzésben való részvétel,
  • a hallgató legalább 4,2-es átlagot ért el az előző félévben, melyet a felsőoktatási intézmény hivatalosan igazolt.

A pályázat beadási határideje és helye:

Határideje:
2013. november 14.
Helye:
Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató.
Kötelezően beadandó mellékletek:

  • pályázati adatlap (beszerezhető: Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató, vagy letölthető innen: docpályázati adatlap,
  • a főiskola, egyetem által kiállított, hivatalosan lezárt előző félév végi index másolata és a hallgatói jogviszonyról szóló igazolás.

A pályázókat a kuratórium írásban értesíti döntéséről, a támogatás mértékéről és módjáról. Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány kuratóriuma