Pályázati felhívás - 2017. április

Pályázati felhívás

A TISZAÚJVÁROSI MECÉNÁS KÖZALAPÍTVÁNY pályázatot hirdet a 2016/2017-es tanév második félévére A TISZAÚJVÁROSI ÁLLANDÓ LAKÓHELLYEL RENDELKEZŐ FŐISKOLAI, EGYETEMI HALLGATÓK TANULÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRA

Pályázati célok:
Egyetemi, főiskolai és PhD hallgatók számára a 2016/2017-es tanév második félévére tanulmányi ösztöndíj biztosítása a pályázati feltételekben közölt tanulmányi eredménytől függően.

Pályázati feltételek:

  • tiszaújvárosi állandó lakóhely,
  • első diploma megszerzésére irányuló alapképzésben (BA, BSc), vagy mesterképzésben (MA, MSc), vagy doktori képzésben, vagy osztatlan képzésben résztvevő állami, vagy államilag elismert nappali rendszerű egyetemi, főiskolai, illetve 6 féléves alapképzésben való részvétel,
  • a hallgató legalább 4,2-es átlagot ért el a 2016/2017-es tanév első félévében, melyet a felsőoktatási intézmény hivatalosan igazolt.

Egy hallgató csak egy pályázatot nyújthat be.

A közalapítvány kuratóriuma a pályázati adatlapon lévő, a felsőoktatási intézmény által hivatalosan igazolt átlagokat tudja elfogadni. Nem vehető figyelembe olyan adat, amely több félév eredményét foglalja magába (pl.: kumulált, görgetett, halmozott, összesített eredmények).

Pályázat beadási, beérkezési határideje és helye:
Határideje: 2017. május 29. (hétfő)
Helye: Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató vagy ügyfélfogadási időben az I. emelet 110-es szoba

Kötelezően beadandó mellékletek:

  • pályázati adatlap (beszerezhető: Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató, vagy letölthető a www.mecenas.tiszaujvaros.hu vagy a www.varoshaza.tiszaujvaros.hu weboldalak pályázatok menüpontjából,
  • a főiskola, egyetem által kiállított, hivatalosan lezárt 2016/2017-es tanév első félévi index másolata, melyet a felsőoktatási intézmény hivatalosan igazolt,
  • 2016/2017-es tanév második félévére szóló hallgatói jogviszonyról igazolás.

A pályázókat a kuratórium írásban értesíti döntéséről, a támogatás mértékéről és módjáról.
a Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány kuratóriuma